"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
Konkurs Naukowy
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasze czasopismo
Nasza strona aromaterapia.pl
Klauzula RODO
Kontakt


Procedura recenzowania

Wszystkie nadesłane manuskrypty są w pierwszej kolejności oceniane przez Redaktora Naczelnego i mogą być już na tym etapie odrzucone jeśli nie spełniają wymagań merytorycznych i formalnych Kwartalnika. Artykuły wstępnie zaakceptowane są przez członków Rady Redakcyjnej lub w miarę potrzeby naukowców zajmujących się pokrewną dziedziną wiedzy, wybranych przez Redaktora Naczelnego, ewentualnie spośród osób zaproponowanych przez autora. Autorzy pozostają anonimowi dla recenzentów spoza Rady Redakcyjnej, a recenzenci dla autorów. Recenzenci oceniają wartość naukową i informacyjną manuskryptu, zainteresowanie Czytelników tematyką i metodyką pracy badawczej lub przeglądowej oraz czytelność i dokumentację tekstu.

Na podstawie recenzji Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o przyjęciu manuskryptu do publikacji, przesłaniu autorowi z uwagami recenzentów i Redakcji do korekty (poprawiony tekst jest ponownie recenzowany przez Radę Redakcyjną), lub o jej odrzuceniu. Praca przyjęta do publikacji w ostatecznej formie jest przesyłana Autorowi, który ma 3 dni na wniesienie ewentualnych uwag, których uwzględnienie zależy od decyzji Redakcji. Decyzje Redaktora Naczelnego w tym zakresie są ostateczne i nie wymagają uzasadnienia.

Dr inż. Iwona Konopacka-Brud
Redaktor Naczelnawww.literatura.aromaterapia.pl


Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone