"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
Konkurs Naukowy
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasze czasopismo
Nasza strona aromaterapia.pl
Klauzula RODO
Kontakt


Konkurs - "Aromaterpia i Nauka 2021"

Zarząd Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego zaprasza do udziału w XII edycji Konkursu Aromaterapia i Nauka. Kilka lat temu Zarząd PTA podjął inicjatywę nagradzania prac badawczych z zakresu aromaterapii. Nagroda Prezesa PTA w Konkursie Aromaterapia i Nauka przeznaczona jest dla Twórców – Autora i Promotora - najlepszych prac magisterskich i licencjackich z zakresu badania olejków eterycznych i ich zastosowań w praktyce.

Konkurs „Aromaterapia i Nauka 2021”

Nagroda Prezesa PTA dla Twórców pracy:

  • magisterskiej
  • licencjackiej
z zakresu: badania olejków eterycznych i ich wykorzystania w zabiegach pielęgnacyjnych i aromaterapeutycznych.

Nagroda Główna dla Twórców Pracy Magisterskiej – 600,- zł
Nagroda Główna dla Twórców Pracy Licencjackiej – 400,- zł
oraz bezpłatna prenumerata kwartalnika Aromaterapia.

Sponsorem nagród jest:
Przedsiębiorstwo PPHU „KEJ” Sp. o. o. – producent wyrobów medycznych i olejków eterycznych

Prace magisterskie i/lub licencjackie do konkursu należy nadsyłać do 31 grudnia 2021 r. na adres Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego wraz z formularzem zgłoszenia. Prace oceniać będzie 3 osobowy zespół pod przewodnictwem Prezesa PTA. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31.01.2022 r.

Poniżej wyniki Konkursu X edycji z 2019 roku.

Do X edycji konkursu AROMATERAPIA I NAUKA 2019 wpłynęły cztery prace akademickie z trzech polskich uczelni. Zestawienie tych prac zamieszczamy w tabeli poniżej. Zamierzeniem autorów konkursu była promocja aromaterapii w polskich ośrodkach akademickich ,zainteresowanie młodzieży akademickiej tematyką związaną z olejkami eterycznymi w aspekcie możliwości ich praktycznego stosowania tak w farmacji jak i w kosmetyce ze szczególnym uwzględnieniem kosmetyków naturalnych oraz ich aktywność biologiczna i możliwość wykorzystania w zabiegach aromaterapeutycznych. Z punktu widzenia oceniających najwyżej oceniane są prace dyplomowe nawiązujące właśnie do powyższych zagadnień.

Po 10 latach które upłynęły od ogłoszenia I edycji konkursu narzuca się refleksja że warto było ten konkurs ogłosić. Prace dyplomowe które mamy przyjemność oceniać charakteryzują się wysokim poziomem badawczym i trafnie wybranymi tematami o bardzo szerokimi zakresie. Niektóre pomysły związane z wykorzystaniem aromaterapii czasami mają charakter bardzo nowatorski. Najbliższym tego przykładem niech będzie praca magisterska z tego roku na temat miejsca i roli zapachu oraz olejków eterycznych w projektowaniu przestrzeni mieszkalnych. Dziękujemy Wszystkim którzy biorą udział w kolejnych edycjach konkursu Aromaterapia i Nauka.

W roku 2019 Jury konkursu w składzie dr I.Konopacka -Brud, mgr.farm. Andrzej Lesiecki, dr Władysław S.Brud przyznało:

  • Nagrodę Główną Pani Paulinie Andrzejewskiej za pracę magisterską pt. „Zastosowanie mydlnicy lekarskiej (Saponaria Officinalis L.) w preparatach kosmetycznych” wykonaną na Politechnice Łódzkiej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności. Kierunek: Technologia Kosmetyków, pod kierunkiem Prof. dr hab. Krzysztofa Śmigielskiego.
  • Nagrodę główną za pracę licencjacką Pani Weronice Kowalczyk za pracę pt. „Badanie aktywności antyoksydacyjnej toników do twarzy z wybranymi olejkami eterycznymi” wykonanej w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Kierunek „Kosmetologia”, pod kierunkiem Dr n. farm. Anny Piotrowskiej.

Nagrodzone prace zostały opublikowane przez Autorki w Kwartalniku „Aromaterapia” – Jesień 2019 i Jesień 2020.

Zarząd PTAWszelkie prawa autorskie zastrzeżone