"Nigdy nie należy słuchać kwiatów.
                             Wystarczy na nie patrzeć i je wąchać.
                             Moja róża rozsiewała woń na całą planetę"

                                      Mały Książe Antoine de Saint-Exupery

Menu

Strona główna
Kursy Aromaterapii
Aktualności
Konkurs Naukowy
O nas
Nasza historia
Dołącz do nas
Nasze czasopismo
Nasza strona aromaterapia.pl
Klauzula RODO
Kontakt


Zgodnie ze statutem stowarzyszeniem kieruje Zarząd w składzie:

 • Renata Kraszewska - Przewodnicząca Zarządu

 • Dariusz Cwajda - Zastępca Przewodniczącej Zarządu

 • Kamila Kucharska-Ambrożej

 • Tomasz Podgórski

 • Marta Szydłowska-Zyśk

Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne to Stowarzyszenie wszystkich tych, którym bliska jest idea aromaterapii, dziedziny medycyny naturalnej, wykorzystującej w procesie wspomagającym leczenie, właściwości zapachowe naturalnych olejków eterycznych.

Zgodnie ze swoim statutem PTA swoje cele realizuje poprzez:

 • popieranie rozwoju badań naukowych związanych z problematyką aroamterapii;
 • rozpowszechnianie zdobytej wiedzy na oficjalnych odczytach, kursach;
 • konferencjach oraz w rónorodnych publikacjach prasowych, radiowych i telewizyjnych;
 • oficjalne reprezentowanie dziedziny wiedzy jaką jest aromaterapia, w szczególności wobec instytucji, władz publicznych, środków masowego przekazu, itp.;
 • ochroną „dobrych praktyk” produkcji i handlu wyrobami aromaterapeutycznymi, a w szczególności produkcji i handlu naturalnymi olejkami eterycznymi, w tym zasad uczciwej konkurencji, solidnej, rzetelnej i prawdziwej reklamy;
 • ochroną dobrego mienia producentów krajowych, przez wskazywanie nieuczciwej i niesolidnej konkurencji oraz nierzetelnej działalności firm krajowych i zagranicznych;
 • prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami o podobnym zakresie działalności.
 • wydawanie opinii, certyfikatów, akceptację treści materiałów informacyjnych i reklamowych w oparciu o dostarczoną treść dokumentacji oraz udzielanie patronatu

 Członkami stowarzyszenia są: lekarze, chemicy, kosmetyczki, masażyści. W swojej dotychczasowej działalności Towarzystwo zorganizowało kilkanaście kursów aromaterapii, odczyty popularnonaukowe, wydało kilkanaście opinii i ekspertyz.

 Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne raz do roku zaprasza swoich członków na zgromadzenie ogólne PTA. W pierwszej części omawiane są problemy dotyczące działalności PTA. Druga część poświęcona jest referatom specjalistów z zakresu aromaterapii.Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone